Fuldt hus til oplysende film om Gaza

Den store sal i Øst for Paradis i Aarhus var helt fuld, da der torsdag d. 7.3. blev blændet op for dokumentaren YALLAH GAZA. Filmen fortæller indgående om den historiske udvikling i Palæstina med fokus på Gaza. Den følger også nogle af Gazas unge, som danser dabke i ruinerne, mens de drømmer om frihed og retfærdighed.

Efter filmen fortalte Shadi Lubbad meget gribende om situationen for hans familie i Gaza. Og så blev der budt på dadler og småkager i foyer’en, hvor snakken gik livligt.

radis var fælles om arrangementet. Billetindtægten går ubeskåret til nødhjælp til #Gaza gennem Mellemfolkeligt Samvirke og det blev til i alt 10.100 kr. 💚